Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik
 • Bireysel emeklilik sistemi bireyler içinde tasarruf yapılmasına yardımcı olan ve emeklilikte ikinci bir gelir olmasına imkân sağlayan bir sistemdir.
 • Birikimlerinize ek olarak %30 devlet katkısı ve fonlarda değerlendirilir , fon getirisi ile birlikte enflasyondan korumaktadır.
 • Faiz hassasiyetiniz var ise faizsiz ve katılım bankacılığı esaslarına göre fon dağılımı yapılabilir.
 • Katkı payınızı sizin belirlediğiniz miktarda aylık, 3 aylık veya yıllık ödeme periyotların da ister kredi kartı ile isterseniz banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.
 • Katkı payınızı zaman içerisinde artırabilir ya da azaltabilirsiniz.
 • Ödemelerinize ara verebilir ya da dondurabilirsiniz.
 • Ara ödemeler yapabilirsiniz. Bu sayede hem devlet katkısını yıllık belirlenen oranda alabilir hem fon getirilerinden daha fazla yararlanabilirsiniz.
 • Birikimlerinizi E-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz.
 • 18 yaş altı çocuklarınıza da bireysel emeklilik yaptırabilirsiniz.
 • 10 yıl sistemde kalıp 56 yaşınızı tamamladığınız taktirde emekliliğe hak kazanırsınız.
 • Emeklilik hak edişinizde birikimlerinizi toplu para olarak da alabilirsiniz ya da belirli bir sürede maaş olarak bir diğer seçenek ise bir kısmını toplu para diğer kısmını ise maaş olarak ta alabilirsiniz.
 • Emeklilik gelir planını tercih ettiğinizde maaşınızı alırken içerde bulunan birikimleriniz fonlanmaya devam edecektir, Bu sayede paranızı enflasyondan korumuş olacaksınız.
 • Emekliliği beklemeden birikimlerinizi dilediğiniz zaman alabilirsiniz.
 • Emeklilik yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisinden ve gelir vergisinden muaftır, bu sebeple diğer fonlara göre daha avantajlıdır.
 • Devlet katkısından T.C vatandaşları ve mavi kart sahipleri yaralanabilir.
 • Devlet katkısı haczedilemez , rehnedilemez.
 • Sözleşmenizi belirli sürelerde istediğiniz şirkete aktarım yapabilirsiniz.
 • Sözleşmenizin bulunduğu şirket dışında diğer şirketlerin fonlarınıda seçme hakkına sahipsiniz.
 • Sözleşmenizden para kullanabilirsiniz, 4632 sayılı Kanun’un 6. maddesinde düzenleme yapılarak, ancak Kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya birikim tutarının %50’sine kadar kısmen ödeme yapılmasına ve kısmen yapılan ödeme tutarının %25’i kadar da Devlet katkısı hesabındaki tutardan ödeme yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.
 • 4632 sayılı Kanunun 17. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeyle, bireysel emeklilik sözleşmelerinin temlik edilmesine imkân sunulmuş olup Kredi kullanımı esnasında BES sözleşmesini temlik etme olanağı sunulmuştur.
yukarı kaydır