Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olan özel hastanelerde fark ücreti ödemeden sağlık hizmeti alabileceğin devlet destekli bir sağlık sigortasıdır. SGK’nın kapsamadığı ya da kapsadığı halde ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılayarak ilave ücret ödemeden tedavi olmanı sağlar.

Ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortasını, ailendeki 0-65 yaş aralığındaki diğer bireyler adına da yaptırabilirsin, fakat sigorta yaptırdığın aile bireyleri için ayrı ayrı prim ödemen gerekir.

SGK’lı olmak gibi özel sağlık kuruluşlarından yararlanmakta belirli şartlara bağlıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası sadece SGK anlaşması olan özel sağlık kurumlarında geçerlidir. Bu açıdan sağlık hizmeti almak için SGK anlaşması olan özel hastanelerin tercih edilmesi gerekir.

Sağlık Sigortaları 1 yıllık olup, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası da 1 yıllık olarak yapılır. Her yıl poliçe sigortalıların talebi doğrultusunda yenilenir.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında Yatarak Tedavi, Yatarak+Ayakta Tedavi teminat seçenekleri sunulmaktadır. İlk sigortalanma esnasında Yatarak Tedaviler belirli operasyonlar için bekleme süresi içermektedir.

Ayakta tedavilerde 4 ,5 ,8 ,10 adet muayene seçenekleri olup, sigortalılar bu adetler üzerinden muayene adetlerini tercih edebilirler. Bu muayene adetleri poliçenin 1 yıllık süresi için geçerlidir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları; cinsiyetine, yaşına, bulunduğun şehre ve sigorta poliçende yer alan teminat kapsamına göre değişiklik gösterir.

Vergi indirimi avantajından gelir vergisi ödemekle yükümlü olan ve tamamlayıcı sağlık sigortası primlerini düzenli olarak ödeyen herkes faydalanabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası primlerinin eksiksiz olarak ödediğini gösteren bir makbuz veya banka dekontunu çalışılan iş yerine verildiği takdirde poliçeye ödenen toplam primin %15’ini vergi iadesi olarak alınmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, hastalık ya da kaza durumlarında oluşabilecek sağlık masraflarını karşılayan ve kişiye özel olarak düzenlenen bir sigorta türüdür. Özel sağlık sigortası poliçesinde belirlenen şartlar kapsamında tedavi için ihtiyaç olan hizmetleri, ücretsiz ya da minimum ücret ödeyerek alabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası, normal koşullarda özel sağlık kuruluşlarına ödenecek tetkik, tedavi, muayene tutarlarının altında fiyatlarla bir sene boyunca hizmet almayı sağlar.

Özel sağlık sigortası genel olarak yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatlarını kapsar. Ameliyat gibi hastaneye yatış gerektiren tedaviler ile fizik tedavi, tahlil ya da röntgen gibi yatış gerektirmeyen sağlık hizmetleri Özel Sağlık Sigortası poliçesi kapsamındadır.

Özel Sağlık Sigortası poliçelerinde teminatların limitleri oldukça önemlidir çünkü poliçedeki teminat limitleri kapsamında tedavi tutarları karşılanır. Özel Sağlık Sigortası teminatları ise ücret limitleriyle belirlenir. Örneğin bazı poliçeler bir hastalığın tedavisini %100 olarak öderken, bazı poliçeler ise tedavinin %80’ini öder, yani geri kalan %20’lik kısmı sen karşılarsın. Bu durum genelde Ayakta Tedavi Teminatları için geçerli olup limitler sigorta şirketlerine göre değişkenlik gösterir. Bu sebeple Özel Sağlık Sigortası teklif alınırken teminat kapsamlarını iyi araştırmak ve öğrenmek gerekmektedir.

Özel sağlık sigortası şartları; Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) belirlediği Genel Şartlar ve sigorta şirketlerine göre değişen Özel Şartlar olarak ayrılır. Özel şartlarda sigortanın konusu ve tanımları, teminatları, teminat kapsamı dışında kalan haller gibi şirketlerin özel olarak belirlediği detaylar bulunur. Örneğin Özel Sağlık Sigortalarında sigortalanma yaşı genel olarak 0-65 yaş ile sınırlıdır. Ancak bazı sigorta şirketleri özel şartlarında farklı bir uygulama yaparak 65 yaş üstüne de Özel Sağlık Sigortası yapabilir.

Özel Sağlık Sigorta primleri, kişinin yaşı, cinsiyeti, boy-kilosu, daha önce geçirilmiş ciddi rahatsızlıklar, poliçedeki teminat limitleri, sigorta şirketinin anlaşmalı kurum ağları gibi kriterlere göre belirlenmektedir.

Özel Sağlık Sigortaları poliçe başlangıcı, başlangıç tarihi öğlen 12’de başlar ve 1(BİR) Yıl devam eder. Örneğin 29.10.2022 tarihinde başlayan poliçe 29.10.2022 tarihinde son bulur.

Vergi indirimi avantajından gelir vergisi ödemekle yükümlü olan ve özel sağlık sigortası primlerini düzenli olarak ödeyen herkes faydalanabilir. Özel sağlık sigortası primlerinin eksiksiz olarak ödediğini gösteren bir makbuz veya banka dekontunu çalışılan iş yerine verildiği takdirde poliçeye ödenen toplam primin %15’ini vergi iadesi olarak alınmaktadır.

yukarı kaydır