Hayat Sigortası

Hayat Sigortası

Hayat Sigortası

Hayat sigortası, hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı size ve ailenize maddi güvence sunar.

Hayat sigortasının ana teminatı vefat teminatıdır ve vefatınız durumunda sigortada belirttiğiniz aile bireylerinin maddi güvence altına alınmasını sağlar. Kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet, hastalık sonucu maluliyet, tehlikeli hastalıklar gibi ek teminatları da kapsayabilmektedir.

Yaşamsal risklerinizi de güvence altına alarak bir sakatlık durumunda da yaşam kalitenizi korumanıza yardımcı olur.

Hayat sigortaları;

- Vefat durumunda ailenizin yaşamsal ihtiyaçlarını veya çocuğunuzun eğitim masraflarını karşılayabilecek toplu bir para imkanı sunar.

- Tam veya kısmi bir sakatlık durumunda hayatınızı aynı şekilde idame ettirmenizi sağlayan maddi bir güvence sağlar.

- Beklenmedik ve yüksek tedavi masraflarınızı karşılamanıza destek olur ve böylece en iyi tedaviyi almanıza katkıda bulunur.

Hayat Sigortası ile geleceğinizi güvence altına alırken vergi indiriminden yararlanabilirsiniz.

Gelir Vergisi Avantajı Nedir?

Gelir vergisi, vergi mükelleflerine, kendileri, eş ve 18 yaşın altındaki çocukları için yaptırmış oldukları hayat sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanma imkanı sağlanmaktadır. Böylece ödenen primin maliyeti vergi oranınca düşer.

Vergi avantajından faydalanmak için, poliçe tahsilat makbuzunuz ya da ödeme belgenizin bir kopyasını, çalıştığınız işyerinin muhasebe servisine ya da insan kaynaklarına ilgili ayda vermeniz yeterlidir.

Neden Hayat Sigortası yaptırmalıyız?

  • Yaşanabilecek bir maluliyet durumunda hayat standartlarınızı korumanıza destek olur.
  • Gelir düzeyinizin korunmasını sağlar.
  • Kredi borç ödemelerinizin devamlılığını sağlar.
  • Poliçe kapsamında tedavi masraflarınızın karşılanmasını sağlar.
  • Çocuklarınızın eğitimi için kurduğunuz hayaller yarım kalmaz.
yukarı kaydır