Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, hastalık ya da kaza durumlarında oluşabilecek sağlık masraflarını karşılayan ve kişiye özel olarak düzenlenen bir sigorta türüdür. Özel sağlık sigortası poliçesinde belirlenen şartlar kapsamında tedavi için ihtiyaç olan hizmetleri, ücretsiz ya da minimum ücret ödeyerek alabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası, normal koşullarda özel sağlık kuruluşlarına ödenecek tetkik, tedavi, muayene tutarlarının altında fiyatlarla bir sene boyunca hizmet almayı sağlar.

Özel sağlık sigortası genel olarak yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatlarını kapsar. Ameliyat gibi hastaneye yatış gerektiren tedaviler ile fizik tedavi, tahlil ya da röntgen gibi yatış gerektirmeyen sağlık hizmetleri Özel Sağlık Sigortası poliçesi kapsamındadır.

Özel Sağlık Sigortası poliçelerinde teminatların limitleri oldukça önemlidir çünkü poliçedeki teminat limitleri kapsamında tedavi tutarları karşılanır. Özel Sağlık Sigortası teminatları ise ücret limitleriyle belirlenir. Örneğin bazı poliçeler bir hastalığın tedavisini %100 olarak öderken, bazı poliçeler ise tedavinin %80’ini öder, yani geri kalan %20’lik kısmı sen karşılarsın. Bu durum genelde Ayakta Tedavi Teminatları için geçerli olup limitler sigorta şirketlerine göre değişkenlik gösterir. Bu sebeple Özel Sağlık Sigortası teklif alınırken teminat kapsamlarını iyi araştırmak ve öğrenmek gerekmektedir.

Özel sağlık sigortası şartları; Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) belirlediği Genel Şartlar ve sigorta şirketlerine göre değişen Özel Şartlar olarak ayrılır. Özel şartlarda sigortanın konusu ve tanımları, teminatları, teminat kapsamı dışında kalan haller gibi şirketlerin özel olarak belirlediği detaylar bulunur. Örneğin Özel Sağlık Sigortalarında sigortalanma yaşı genel olarak 0-65 yaş ile sınırlıdır. Ancak bazı sigorta şirketleri özel şartlarında farklı bir uygulama yaparak 65 yaş üstüne de Özel Sağlık Sigortası yapabilir.

Özel Sağlık Sigorta primleri, kişinin yaşı, cinsiyeti, boy-kilosu, daha önce geçirilmiş ciddi rahatsızlıklar, poliçedeki teminat limitleri, sigorta şirketinin anlaşmalı kurum ağları gibi kriterlere göre belirlenmektedir.

Özel Sağlık Sigortaları poliçe başlangıcı, başlangıç tarihi öğlen 12’de başlar ve 1(BİR) Yıl devam eder. Örneğin 29.10.2022 tarihinde başlayan poliçe 29.10.2022 tarihinde son bulur.

Vergi indirimi avantajından gelir vergisi ödemekle yükümlü olan ve özel sağlık sigortası primlerini düzenli olarak ödeyen herkes faydalanabilir. Özel sağlık sigortası primlerinin eksiksiz olarak ödediğini gösteren bir makbuz veya banka dekontunu çalışılan iş yerine verildiği takdirde poliçeye ödenen toplam primin %15’ini vergi iadesi olarak alınmaktadır.

yukarı kaydır